Kallelse till JiS årsmöte 2020

Samtliga medlemmar kallas härmed till JiS årsmöte den 29-31 maj 2020.

Mötet genomförs på distans som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Mer information hittar du i nedanstående pdf-filer.

Välkomna!

Kallelse till förenklat årsmöte>>

Instruktion för mötesdeltagare på förenklat årsmöte>>

Budget_JIS_2020>>

Valberedningens förslag 2020>>