Protokoll

delare

JiS har beslutat att följa SKK´s praxis angående protokoll, vilket innebär att vi inte lägger ut hela protokollen här på hemsidan längre. Ni medlemmar ska även i fortsättningen ha möjlighet att läsa protokollen. Vi ber er därför att kontakta klubbens sekreterare sekreterare@jaktspaniels.org och be om protokollet du vill läsa. Hon postar det mot en avgift på 25 kr  som du kan swisha till klubben.  Swish 1234502985

Från SKK:
Ny praxis för tillhandahållande av protokoll 
Föreningskommittén beslutade vid sitt sammanträde den 28 mars om en förändring av tidigare SKK-praxis rörande tillgängliggörande av protokoll. 
Kommittén avråder SKKs medlemsklubbar från att publicera protokoll från styrelsemöten öppet på klubbens hemsida. 
Vidare beslutade Föreningskommittén att SKKs klubbar inte är skyldiga att tillhandahålla digitala protokollskopior till sina medlemmar om man istället kan erbjuda medlemmarna en rapport från varje styrelsemöte. Möjligheten att ta del av protokoll i form av papperskopior finns kvar såväl som klubbarnas rätt att ta ut en avgift för att tillhandahålla dessa.

Här nedan finns en sammanfattning från respektive styrelsemöte:

delare

2023

Sammanfattning från styrelsemöte den 19 januari 2023

Sammanfattning från styrelsemöte den 22 februari 2023 

Sammanfattning från styrelsemöte den 13 april 2023

delare

2022

Sammanfattning_styrelsemote_13_jan_2022_web

Sammanfattning_styrelsemote  17_feb_2022_web

Sammanfattning_styrelsemote_28_april_2022_web

Sammanfattning_styrelsemote2_juni_2022_web

delare2021

Sammanfattning_styrelsemote_13_jan_2021_web

Sammanfattning_styrelsemote_17_feb_2021_web

Sammanfattning_styrelsemote_17_mars_2021_web

Sammanfattning_styrelsemote_5_maj_2021_web

Sammanfattning_styrelsemote_10_juni_2021_web

Sammanfattning_styrelsemote_29_juli_2021_web

Sammanfattning_styrelsemote_25_aug_2021_web

Sammanfattning_styrelsemote_23_sep_2021_web

Sammanfattning_styrelsemote_19_okt_2021_web

Sammanfattning_styrelsemote_18_nov_2021_web

delare2020

Sammanfattning_styrelsemote_7_jan_2020_web

Sammanfattning_styrelsemote_5_feb_2020_web

Sammanfattning_styrelsemote_4_mars_2020_web

Sammanfattning_styrelsemote_2_april_2020_web

Sammanfattning_styrelsemote_6_maj_2020_web

Sammanfattning_styrelsemote_2_juli_2020_web

Sammanfattning_styrelsemote_13_aug_2020_web

Sammanfattning_styrelsemote_16_sep_2020_web

Sammanfattning_styrelsemote_14_okt_2020_web

Sammanfattning_styrelsemote_19_nov_2020_web

delare

2019

Sammanfattning_styrelsemote_13_juni 2019_web

Sammanfattning _styrelsemote_7_aug_2019_web

Sammanfattning_styrelsemote_12_sep_2019_web

Sammanfattning_styrelsemote_16_okt_2019_web

Sammanfattning_styrelsemote_25_nov_2019_web