Omregistrering till SKK

Regler för omregistrering till SKK

Svenska Kennelklubbens avelskommitté har fastställt regler som gäller vid omregistrering av spaniel eller retriever från Svenskt Jakthundsregister eller motsvarande register i Danmark till SKK

Utländska hundar

Danska hundar ska först vara omregistrerade i Dansk Kennel Klub för att registrering ska kunna ske i SKK. Därefter kan de registreras i Sverige i enlighet med vad som gäller för andra hundar registrerade i DKK.

En hund som importerats till Sverige där föräldrarna är registrerade i engelska kennelklubben kan omregistreras enligt reglerna för importerade hundar.

Stamtavla

Övriga hundar ska ha en fullständig treledsstamtavla från Svenskt Jakthundsregister men registreras av SKK utan härstamning och utan uppgift om uppfödare och eventuellt kennelnamn.

Det går dock bra att använda dem i avel och få avkomman registrerad i SKK, om övriga krav är uppfyllda.

Eventuell hälsostatus eller tävlingsresultat överförs inte från Svenskt Jakthundsregister. Men hundar med HD/ED-resultat från det registret behöver inte röntgas om. Ägarna kan be om att befintliga röntgenbilder skickas till SKK för officiell avläsning.

Dispens för registrering hos SKK

Har du frågor om hur du ska gå tillväga?

Tag kontakt med avelsansvarig i SSRK Huvudstyrelse
e-post: avel@ssrk.se