Information angående årsmötet!

Årsmötet i år kommer att bli Digitalt.
Information kommer att mailas ut till alla medlemmar enligt SKKs koncept.

För att säkerställa att vi har mailadresser till alla så har det skickats ut ett testmail under påskdagen. Har du INTE fått något mail, kontrollera så det inte hamnat bland SPAM-posten, om du inget hört från oss, skicka mail till på sekreterare@jaktspaniels.org med korrekt adress så ändrar vi i vår kommande utskickslista.

Mötet kommer att bli innan maj månads utgång (är vår förhoppning)

Med vänlig hälsning
Biggan Elofsson JiS sekreterare