Hälsoinformation

Information om led och ögonsjukdomar

SKK’s grundregler ska alltid följas.
Jaktspaniels är små raser populationsmässigt, detta måste man ta hänsyn till i avelsarbetet.

LEDSJUKDOMAR

HD (Höftledsdysplasi)

Mer information om HD finns här
HD verkar vara mer utbrett hos jaktspaniels än hos utställningsvarianten, orsaken kan vara att få hundar är undersökta i rasens hemland och att det därmed inte har tagits hänsyn till sjukdomen i aveln.

Avelsrekommendation

 • Avelsdjur ska ha känd HD-status
 • Avelsdjur bör ha normala höftleder.
 • Om en hund producerar fler avkommor med HD än rasens genomsnitt, eller har en markant tendens att producera avkommor med D/E höfter bör man noggrant tänka igenom vidare i avel med denna hund.
 • Om man väljer att använda en hund med lindrig grad av HD i avel bör man lägga extra stor vikt på HD-status på partnern och dennes nära släktingar. Vid dessa tillfällen är det viktigt att granska avkommorna innan man avlar vidare.
 • Uppfödarna bör ha som mål att få så många individer som möjligt röntgade.
 • Hundar med D eller E höfter ska inte användas i avel

PL (Sjukdomar i knät, Patellaluxation) och korsbandsskador.

Mer information om PL och korsbandskador finns här

PL är en sjukdom i knäleden som förekommer hos spaniels.
Diagnosen kan ställas genom en enkel undersökning som kan göras samtidigt som vaccinationen vid 1 års ålder. Undersökningen måste genomföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och registreras hos SKK om hunder är fyllda 1 år.

Hundar med knäproblem är ofta dubbelsidigt halta, det kan därför vara svårt att upptäcka att hunden har ett problem.

Avelsrekommendation

 • Avelsdjur bör undersökas
 • Hundar med PL grad 2-3 eller kroniska korsbandsskador bör ej användas i avel
 • Korsbandsskador bör anses som kroniska om man ej vet vad den ursprungliga orsaken är
 • Unga hundar med bakbenshälta, ineffektiva bakbensrörelser eller som är dåligt musklade i bakdelen bör undersökas med tanke på knäproblem.
 • Innan hundar med PL grad 1 används i avel bör den tilltänkta partnern och dess avkommor vara fria från PL
 • Uppfödare bör ha som mål att egna hundar och dess avkommor blir undersökta och får en säker diagnos om de har ovan beskrivna problem med bakdel/bakben

ED & IOHC (överarm och armbågsstatus)

Mer information om ED finns här

ED – armbågsledsdysplasi är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka urskiljs relativt tydligt vid röntgen

Avelsrekommendation

 • Ingen separat avelsrekommendation för ED är framtagen

Mer information om IOHC finns här>>

IOHC (Incomplete ossification of the humeral condyle) – är ett tillstånd där det blir en ofullständig sammanväxning mellan de två överarmskondylerna. Detta är en svaghet som lätt kan ge frakturer och /eller pålagringar i armbågsleden. Vanligtvis upptäcks detta av ägaren först när hunden är konstant halt i ett eller båda framben. Det finns möjligheter att på kirurgisk väg stabilisera leden och prognosen är bättre om detta görs innan det uppstår frakturer.

För att göra diagnostiken säkrare och göra veterinärer uppmärksamma på detta tillstånd har JiS författat ett informationsbrev som kan skrivas ut och tas med till din veterinär. Det är viktigt att du som har en springer med frambenshälta tar med informationsbrevet till din veterinär när hunden ska undersökas.

Brevet i pdf-format kan laddas ner här

Avelsrekommendation

 •  Avelsdjur bör undersökas (röntgen, ev skiktröntgen – CT- om man misstänker IOHC)
 • Hundar med IOHC bör ej användas i avel
 • Vid förekomst av IOHC hos nära släktingar (föräldrar/helsyskon) till en tilltänkt avelshund skall denna individ undersökas för IOHC innan den används i avel
 • Unga och vuxna hundar med långvariga frambenshältor av okänd orsak eller konstaterad fraktur i armbågen bör undersökas vidare med tanke på IOHC.
 • Uppfödare bör ha som mål att egna hundar och dess avkommor blir undersökta och får en säker diagnos vid frambenshältor

delare

ÖGONSJUKDOMAR

Mer information om ögonsjukdomar finns på SKK:s hemsida

Du kan även läsa en hel del på denna veterinärsida

Ögonlysning utförs av veterinärer som har särskild kompetens på området.

Det finns många olika ögonsjukdomar, både ärftliga och icke ärftliga.

För PRA (Progresiv Retinal Atrofi) finns möjlighet till DNA test, dessa DNA tester är olika för cocker, PRA-prcd och springer, PRA-Cord 1. Resultaten för provsvaret registreras till SKK för cocker, provsvaret för springer registreras inte i dagsläget till SKK.

Avelsrekommendation

 • Avelsdjur bör ögonlysas vartannat år

JIS ÖNSKAR ATT ALLA HUNDAR SOM ÄR ÄLDRE ÄN 6 ÅR ÖGONLYSES!!!

delare

JiS hänvisar till respektive Rasklubbs RAS-dokument läs under avsnittet Hälsa – Avelsarbete

delare

SVANSSKADOR

Under 2016 genomförde JIS i samarbete med SLU en enkät-undersökning angående svansskador på våra arbetande spaniels.
 Enkäten och en framställan om att få hjälp att driva frågan om att kunna få dispens för kupering av jaktavlade spaniels har skickats till SKK i feb 2017.

Läs enkät-undersökningen här >>

delare