Villkor för hänvisning av valpkull gällande cocker & springer

Gäller fr o m 2021-01-01

Uppfödare/uppfödarna ska inneha giltigt medlemskap i JIS
Föräldradjur skall vara springer spaniel eller cocker av jakttyp
Tiken skall vara parad för att kullen skall läggas ut
Minst en av föräldrarna ska ha som lägst en 1:a i Öppenklass på fältprov i Sverige
Uppfödaren ska ha fört hund till pris som lägst i Öppenklass

Förutsättningen för att erhålla valphänvisning är att man som uppfödare är väl förtrogen med och följer gällande Djurskyddslagstiftning, SKK:s grundregler och hälsoprogram samt SKKs avelspolicy.

HÄLSOKRAV
gäller båda föräldrarna
– Känd officiell höftleds status
– Hund med HD gr C får (kan) användas i aveln men ska då användas på hund med HD gr A för att kullen skall förmedlas. Rekommendationen är att HD index i kombinationen (vid parningen) skall vara 100 eller högre.
– Om båda hundarna är SKK registrerade skall båda vara ögonlysta före parning (utförd av auktoriserad ögonveterinär). Intyg ej äldre än 2 år vid parning.
-Om en tik (som är registrerad och ögonlyst enligt SKK`s normer) paras med en hane utomlands räcker det med att tiken är ögonlyst
-Om tiken importeras parad från utlandet, s.k. livmodersimport, får kullen annonseras utan krav. Detta gäller endast en gång. Därefter måste tiken vara registrerad i SKK, HD-röntgad och ögonlyst för att kunna annonseras på JiS hemsida.
Hund som lysts regelbundet behöver ej lysas om efter 7 års ålder.

FÖR ANMÄLAN – Kontakta avelsansvarig  via mail på avel@jaktspaniels.org

Följande uppgifter behövs:
Namn och registrerings nr på föräldrarna till kullen samt uppgifter på gällande hälsokrav
Frivilliga övriga hälsouppgifter såsom patella, armbågar, DNA test m m
Ev jaktliga meriter
Uppfödare med kontaktuppgifter
Födelsedatum alt beräknad födelse vecka