Villkor för hänvisning av valpkull cocker & springer

Villkor för hänvisning av valpkull – gäller fr o m 2021-01-01

Allmänt
– Uppfödare/uppfödarna ska inneha giltigt medlemskap i JIS.
– Föräldradjur skall vara springer spaniel eller cocker av jakttyp.
– Tiken skall vara parad för att kullen skall läggas ut.
– Minst en av föräldrarna ska ha som lägst en 1:a i Öppenklass på fältprov i Sverige.
– Uppfödaren ska ha fört hund till pris som lägst i Öppenklass.
– Förutsättning för att erhålla valphänvisning är att du/ni som uppfödare är väl förtrogen med och följer gällande Djurskyddslagstiftning, SKK:s grundregler och hälsoprogram samt SKKs avelspolicy.

Hälsokrav – omfattar båda föräldrarna
– Känd officiell höftledsstatus: Hund med HD gr C får (kan) användas i aveln men ska då användas på hund med HD gr A för att kullen skall förmedlas. Rekommendationen är att HD index i kombinationen (vid parningen) skall vara 100 eller högre.
– Om båda hundarna är SKK registrerade skall båda vara ögonlysta före parning (utförd av auktoriserad ögonveterinär). Intyg ej äldre än två (2) år vid parning.
– Om en tik (som är registrerad och ögonlyst enligt SKK`s normer) paras med en hane utomlands räcker det med att tiken är ögonlyst.
– Om tiken importeras parad från utlandet, s.k. livmodersimport, får kullen annonseras utan krav. Detta gäller endast en gång. Därefter måste tiken vara registrerad i SKK, HD-röntgad och ögonlyst för att kunna annonseras på JiS hemsida.
– Hund som lysts regelbundet behöver ej lysas om efter 7 års ålder.

Vill du förmedla en valpkull?
Kontakta avelsansvarig via email: avel@jaktspaniels.org med följande uppgifter:

  • Namn och registreringsnr på hane och tik – använd gärna länk till Rasdata
  • Uppge status på hälsokrav som HD och ögonlysning på hane och tik, beskriv gärna övriga hälsouppgifter som patella, armbågar, DNA test etc. 
  • Beskriv jaktliga meriter på hane och tik
  • Uppge namn på uppfödare med kontaktuppgifter samt länk till hemsida och övrigt t ex träningshjälp
  • Ange beräknat födelsedatum/vecka
  • Ange datum för när publicering ska tas bort