Medlem

Vill du bli medlem i JiS?
Medlemskap i JIS innebär bl a att du bidrar till att säkra en utveckling av jaktspaniels inom SKK.

Det är viktigt att du som ny medlem uppger både email och din postadress!

Medlemsåret löper från 1 juli — 30 juni, samma som jaktåret.

Klicka på denna länk om vill veta hur du ska göra för att bli medlem.

Vill DU hjälpa till och sponsra SM, skicka ett mail till styrelse@jaktspaniels.org

delare

Erbjudande
Du som har ett erbjudande att ge till JiS medlemmar hör av dig till kassören

Jakt och träningserbjudande finner du under Träning & Utbildning resp Jaktprov & Jakt

delare

JiS informationsbroschyr
Passa på att ge dina valpköpare eller vänner ett exemplar av JiS informationsbroschyr eller läs den själv, du hämtar den här

delare

Årsbok
JiS har till dags dato gett ut två årsböcker en 2007 och en 2008, böckerna trycktes endast upp i en liten upplaga för dem som vid de tillfällena var medlemmar om / när nästa årsbok kan bli av vet vi inte i dag.

Länk till JiS årsbok 2007, producerad av Maria Müllersdorf och Paul Andersson

delare

SSRK-prov
För att anmäla till prov, gå till SSRK Prov där du även kan läsa Resultat från proven.