Avel & Hälsa

Avel och Uppfödning
SKK’s (Svenska Kennelklubben) Grundregler ska alltid följas, i grundreglerna kan du läsa vad som gäller för dig som hundägare eller för dig som uppfödare.

I SKK’s Registreringsregler kan du läsa vad kravet är för att registrera en kull, bestämmelserna är uppdelade på Grupper, spaniels tillhör grupp 8.

delare
Avel och Hälsa
En av klubbens viktigaste verksamheter är att arbeta med alla avelsfrågor som rör rasvarianterna jaktspringer och jaktcocker. Ansvarig är Helena Tilly.

Även om många anser jaktspaniels vara friska och sunda finns lite material dokumenterat som grund för denna åsikt. En viktig uppgift är att samla och dokumentera tidigare uppgifter som finns om jaktspaniels hälsa. Denna uppgift följs av att dokumentera det aktuella hälsoläget.

Svenska Kennelklubben har ålagt alla rasklubbar att ta fram en strategi för rasspecifika frågor ett s k RAS-dokument. I samarbete med rasklubbarna för Springer– och Cockerspaniel har JiS tagit fram underlag för båda rasvarianterna så de kan ingå i den officiella RAS-dokumentationen.

Här nedan finner ni RAS-dokumenten för Cockerspaniel samt Engelsk springerspaniel.
Observera att avelsrekommendationerna i dessa dokument skiljer sig från JiS avelsrekommendationer. När det gäller avel och hälsa har vi lite olika infallsvinklar som vi måste ta hänsyn till. Vid nästa uppdatering av RAS för Cocker 2025 och för Springer 2023 hoppas vi att JiS avelsrekommendationer kan finnas med i underlaget

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Cockerspaniel
Rasspecifik avelsstrategi RAS för Springerspaniel

Jaktspaniels är små raser populationsmässigt, detta måste man ta hänsyn till i avelsarbetet.

I samband med  JiS årsmöte 30 mars 2019 hölls en avelsdiskussion här kan du läsa anteckningarna från den >>

Information om Led och Ögonsjukdomar

Cockerns färger