Nya anvisningar spanielprov på remiss!

Remiss – Anvisningar anpassade till nya regelverket

Vi har ett nytt regelverk för spanieljaktprov som börjar gälla den 1 januari 2023.  Spanieljaktkommittén – SJK har sett över anvisningarna så att de ska stämma med de ändringar som är gjorda samt gjort några andra mindre ändringar. Då det nya regelverket är delat i Fältprov och Nybörjarprov delas även anvisningarna.
Efter önskemål skickas härmed SJK:s förslag ut på remiss. Föreslagna ändringar är markerade med grönt för tillägg och rött överstruket för det som ska tas bort.
Beslut om anvisningarna ska tas på HS-mötet den 14 december 2022.
Har du några synpunkter så tar JIS tacksamt emot dessa. Du mejlar då dina synpunkter till ordf@jaktspaniels.org senast den 30 november 2022.

Anvisningar nbp spaniel

Anvisningar vattenprov fältprov