Enkät ang svansamputationer

Under perioden januari-mars 2016 genomför JIS i samarbete med SLU en enkät med anledning av amputeringsförbudet som infördes 1 januari 1989.

Länk till enkäten