Påminnelse om vad som gäller under hundförbudstiden!

Dispens att bedriva verksamhet med lös hund under ”hundförbudstiden”.

SSRK har genom SKK dispens att genomföra ledarledd verksamhet som träning, tävling och prov under tiden 1 mars – 20 augusti. JIS kan genom SSRK använda dispensen för sin verksamhet.

Vårt åtagande när vi håller verksamhet baserat på dispensen:

· Verksamheten ska anordnas i JIS regi och annonseras på hemsidan
· Samråd med berörd markägare och jakträttsinnehavare
· Polismyndigheten är informerad (detta gäller särskilt när det kommer skjutas skott)
· Ansvarig person kan redovisa för dispensen samt har tillgång till den på aktuell verksamhetsplats.

Dispensen gäller INTE för enskild träning eller för träning i grupp som inte sker i JIS regi samt inte har annonserats via JIS hemsida.

Det som är viktigt att komma ihåg är att all verksamhet där denna dispens används måste redovisas till JIS, som i sin tur ska redovisa till SSRK och sen vidare till SKK, vilka i sin tur sammanställer och redovisar allt verksamhet som genomförts med stöd av dispensen till respektive Länsstyrelse.

För frågor om, eller tillgång till dispensen, kontakta Kjell Munksten /Utbildningsansvarig JIS. utbildning1@jaktspaniel.org