Kallelse till JiS årsmöte 2021

KALLELSE TILL JiS årsmöte 2021

TID: Söndagen den 28 mars kl 15:00.
På grund av rådande restriktioner vad gäller antalet personer som får mötas kommer årsmötet att hållas i digital form.
Du som vill delta i mötet måste därför anmäla dig via e-post till avdelningens sekreterare (sekreterare@jaktspaniels.org) senast den 14 mars. Vänligen ange ditt namn och e-post när du anmäler dig.
Alla möteshandlingar samt information om hur man ansluter till mötet kommer att skickas ut 1 vecka före mötet till den e-post som angetts vid anmälan.

Välkomna!

Styrelsen