Information angående årsmöte 2021!

Vi kommer tyvärr även i år hålla ett digitalt årsmöte pga rådande omständigheter.

Datumet är söndag den  28 mars kl. 15.00!

Mer info kommer………………..