Tack!

I helgen genomfördes äntligen vårt årsmöte om än på ett lite speciellt sätt.
Vi hoppas verkligen att vi nästa år kan genomföra årsmötet på sedvanligt vis där vi träffas och har roligt tillsammans.
Det var en bra uppslutning på mötet och samtliga punkter röstades igenom med en majoritet av bifall.
Det innebär att vi har samma ordinarie styrelse som förra året men våra suppleanter har bytts ut.
Vi tackar Olli Miekk-oja och Lena Gunnarsson för deras tid och välkomnar Yvonne Schwermer-Herngren och Mats Andersson in som suppleanter.
Jag vill passa på att tacka för förtroendet att leda klubben under ytterligare ett år. JiS är en fantastisk klubb att driva och jag har en riktig super-styrelse att jobba med.
Årets stora händelse, Spanielmästerskapen, som vi förhoppningsvis kommer kunna genomföra enligt plan arrangeras även i år av JiS men med skillnaden att en arbetsgrupp bestående av medlemmar utanför styrelsen har fått uppdraget. De rapporterar sitt arbete löpande till oss.
Det innebär att vi får tid över till andra saker som klubben ska driva.
Arrangemangen kring Unghundsderbyt och Hubertus kommer som vanligt skötas av styrelsen.
Vi kommer starta upp arbetet med träningar mm inom kort, självklart med hänsyn tagen till rekommendationer kring Covid-19. Våren har ju varit väldigt speciell och därför har vi inte kunnat arrangera aktiviteter på samma sätt som vanligt.
I en aktiv klubb spelar ni medlemmar en stor roll för att den ska vara just aktiv. Om ni har idéer på aktiviteter eller önskemål på saker som ni vill att styrelsen ska driva, ta kontakt med oss!
Tillsammans utvecklar vi vår klubb!
Ha en fantastisk sommar och hoppas vi ses snart på träning eller prov i det nya normala sättet att leva.

/ Petra Johansson, ordförande