Årsmöte 2020

Se hit alla medlemmar!

Boka redan nu in helgen den 28-29 mars 2020 för JiS årsmöte.

Mer information kommer………………………