Träning i viltrika marker för unga eller/och oerfarna spaniels!

Välkomna på träning på Rönnerdal gård i Kvidinge den 13 september.

Ambitionen denna dag är att alla hundar ska få söka i viltrika marker och få stöta fågel. Vi börjar dagen med stadgeträning och trappar sedan upp med sök i terrängen.

Läs mer >>