Kallelse årsmöte 2019

Jaktspaniels i Sverige
hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte.
Plats: Malmköpings Camping, Malmköping
Lördagen den 30 mars, kl 10:00

Läs mer>>