Årsmöte 2019

Se hit alla medlemmar!

Boka redan nu in helgen den 30-31 mars 2019 för JiS årsmöte. Det kommer att äga rum i östra delen av landet.

Mer information kommer………………………