Information angående GDPR

JiS vill informera dig gällande behandling av dina personuppgifter i vårt medlemsregister!
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gälla som lag inom samtliga medlemsländer i EU.
Det är viktigt att du känner dig trygg när med att lämnar dina uppgifter till oss och vi vill vara ärliga och raka i hur vi använder dem.
Läs mer>>