Domarändring SM

En domarändring har skett på årets spanielmästerskap, i stället för Mick Walsh hälsar vi Michael Finglas, Irland välkommen!
Presentation av den nya domaren kommer strax.

Läs mer>>