En liten påminnelse till er som glömt betala in medlemsavgiften!

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för tiden 1/7 2017 – 30/6 2018.  All info om betalning finns här>>