Svansskador

Under 2016 genomförde JIS i samarbete med SLU en enkät-undersökning angående svansskador på våra arbetande spaniels.
 Enkäten och en framställan om att få hjälp att driva frågan om att kunna få dispens för kupering av jaktavlade spaniels har skickats till SKK i feb 2017.

Läs enkät-undersökningen här >>