Enkätundersökning SSRK

Det har i dag gått ut mail till samtliga JiS medlemmar om en enkät från SSRK. Har du inte fått mailet titta i din skräppost. Ligger det inte där heller och du vill delta i enkätundersökningen maila din adress till ordf@jaktspaniels.org så får du information och en länk skickad till dig.
Är du medlem i både SSRK, JiS och eventuellt någon rasklubb får du detta utskick från flera håll.

Resultat Hubertus 2022

Vinnare: Åke Olsson med “Lilly” Fågeljägarens Lily Trotter Bird

Andra pris: Tomas Johansson med “Aya” Jägarfamiljens Aya

Tredje pris: Lisa Wicksell med “Hixa” Hunter Guild Thornhill

Tack till domarna Royne Svensson och Magnus Karlsson

Och stort Tack till Torbjörn Augustinsson för att vi med kort varsel fick möjlighet att arrangera Hubertus prov på hans jaktmarker.

Stort Grattis till pristagarna!

Nya anvisningar spanielprov på remiss!

Remiss – Anvisningar anpassade till nya regelverket

Vi har ett nytt regelverk för spanieljaktprov som börjar gälla den 1 januari 2023.  Spanieljaktkommittén – SJK har sett över anvisningarna så att de ska stämma med de ändringar som är gjorda samt gjort några andra mindre ändringar. Då det nya regelverket är delat i Fältprov och Nybörjarprov delas även anvisningarna.
Efter önskemål skickas härmed SJK:s förslag ut på remiss. Föreslagna ändringar är markerade med grönt för tillägg och rött överstruket för det som ska tas bort.
Beslut om anvisningarna ska tas på HS-mötet den 14 december 2022.
Har du några synpunkter så tar JIS tacksamt emot dessa. Du mejlar då dina synpunkter till ordf@jaktspaniels.org senast den 30 november 2022.

Anvisningar nbp spaniel

Anvisningar vattenprov fältprov

Domarändring SM 2022

På grund av sent återbud så kommer inte de domare som var inbjudna.

Ett STORT TACK till

Ulf Westlund – Torbjörn Augustinsson – Morgan Hallgren som ställer upp som domare!

Träningsjakt

Inbjudan till ett träningsjakts tillfälle 16 november i JIS regi Dagen kommer att läggas upp som en vanlig jakt där deltagarnas hundar kommer att stöta och hjälpas åt att apportera det fällda viltet. Mer info…