Om JiS

Jaktspaniels i Sverige – en klubb i stark utveckling
JIS är en klubb som vill värna om jaktspanieln som jakthund – både i dag och i framtiden. Den fyller ett tomrum som funnits inom SSRK för de ägare av jaktspaniels som vill verka inom SKK, och för ett internationellt samarbete med rasernas hemland (Storbritannien) och med övriga Europa. Med jaktspaniels (jaktcocker och jaktspringer) avses hundar av raserna cocker spaniel och springer spaniel som i många generationer avlats på rena jaktlinjer.

Bakgrund
För att ta ansvar för utvecklingen av våra största spanielraser bildade några entusiaster inom SSRK en ny klubb för jaktspaniels under 2005. Ett konstituerande möte hölls i april 2006 och det första årsmötet i mars 2007. I England har raserna cocker spaniel och springer spaniel varit delade i långa tider i en jakt- och en utställnings variant. Redan tidigt på 1900-talet, när utställningar började bli populära, kunde man urskilja linjer som utöver att vara jakthundar, även hade avlats för att vara framgångsrika på utställningar. Denna utveckling ledde efter hand fram till en total delning i en jakttyp som enbart avlades för dess jaktegenskaper, och en utställningstyp som följde utvecklingen i utställningsringarna. Med jaktegenskaper inkluderas här även en funktionell exteriör.

I rasernas hemland har alltid jakttyperna haft en stark ställning, särskilt när det gäller jaktspringern. Av de ca 15 000 springrar som idag föds i Storbritannien per år är det uppskattningsvis endast några tusental av utställningstyp. Inom JIS har vi full respekt för de etablerade rasklubbarna och deras ställning inom SSRK. Vi hoppas att vi tillsammans skall kunna hjälpas åt för att säkerställa en positiv utveckling av både engelsk springer spaniel och cocker spaniel. Detta ska ske med ömsesidig respekt för de skilda typerna som har vuxit fram under de senaste 100 åren.

En förutsättning för ett långsiktigt utvecklingsarbete med olika hundraser är att det finns en stambok som vi vet kommer att finnas kvar och som erkänns av övriga hundvärlden. Av den anledningen är det viktigt att verka inom SKK – organisationen. För närvarande finns det ett fristående registreringssystem i Skandinavien – framförallt betydelsefullt i Danmark – som inte erkänns av vare sig SKK, FCI (den internationella kennelklubben) eller av The Kennel Club i Storbritannien.

Det är självfallet till stor nackdel för aveln av en ras om inte alla förstklassiga hundar kan användas i avelsarbetet. Vår förhoppning och ambition är att alla jaktspaniels i Skandinavien inom en inte allt för avlägsen framtid skall finnas tillgängliga för ett framgångsrikt avelsarbete, och ett givande internationellt utbyte.

Syfte och mål
JIS huvudsakliga syfte är att främja avel och utbildning av förstklassiga jaktspaniels för den traditionella jakten på småvilt under hagelvapnets räckvidd. För att kunna uppnå detta syfte vill JIS arbeta för SKK’s och medlemsorganisationernas gemensamma syften med de i klubben ingående rasvarianterna jaktcocker och jaktspringer.