Vill du bli medlem i JiS

Gör så här:
Betala in medlemsavgiften på 300 kr till Bg 5906-8973, eller Swish 1234502985 för familjemedlem boende på samma adress betalas 100 kr.

Våra nordiska medlemmar behöver IBAN= SE 5680000803250040285389 BIC/SWIFT= SWEDSESS

Skriv in namn, adress och e-postadress när ni skickar in betalningen, då kan vi skicka tillbaka en verifiering på att betalningen kommit fram.

Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy.

Medlemskap i JiS innebär att du:

  • bidrar till att säkra en utveckling av jaktspaniels inom SKK
  • stödjer en hållbar utveckling av spaniels i Sverige när det gäller avel av och användandet av spanieln som jakthund.
  • får tillgång till klubbens utbildnings- och träningsaktiviteter.
  • erhåller klubbens årsbok, de år den ges ut.
  • får information och hjälp när du ska köpa jaktspaniel
  • som uppfödare får du hjälp med annonsering av dina valpar.

Har du frågor angående medlemskapet tag kontakt med vår kassör.

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr.
För familjemedlem boende på samma adress är avgiften 100 kr.
Årsavgiften följer jaktåret 1 juli-30 juni.

Som uppfödare anmäla in dina valpköpare i JIS för den förmånliga summan av 100 kr / ny medlem.

Ta kontakt med vår kassör för mer information