2014-04-12 Kurs

Jag har haft en mycket trevlig dag tillsammans med intresserade spanielägare. Flera nya ansikten vilket var glädjande. I det här gänget har vi förmodligen blivande provdeltagare och som kommer att göra bra ifrån sig.
/ Ulf Westlund

Bilderna tagna av Helene Furness Helene.Furness@gp.se