2013-09-07-08 Kurs Rumsätra

Bilder från kursen med Darren Skidmore
Fotografer: Anna-Viktoria Ingemarsdotter och Elisabeth Persson