2012-12-01 Hubertus

JiS Klubbmästare i Hubertusjakt 2012

1:a Tomas Johansson med Tärna, 90 av 100 möjliga poäng
2:a Pertti Heijari med Sooth, 61 poäng

Vill du läsa reportaget gå till : https://jaktspaniels.org/arkiv/2012/hubertus-2012.html