2012-09-29 Träning

På fasanrika marker utanför Uddevalla hölls dagens träningsjaktprov. Jaktprovsdomare Olle Johannisson guidade under dagen de nio ekipagen genom jaktprovsreglerna och de olika momenten som ingår på ett spanieljaktprov.
Deltagarna fick prova på de olika moment som ingår på ett jaktprov, som fältsök, stöt och apporterinDagen avslutades med att Olle bedömde hundarna utifrån ”om det varit ett officiellt Öppenklass fältprov, vilket pris hade hunden fått då”, där både 1:or och 2:or utdelades men framför allt 0:or då de flesta hundarna saknade den rutin som krävs för att gå till pris. Men med 0:an lämnade även Olle tydliga besked om vad som krävs av en jaktprovshund och även dess förare, vilket inspirerade till fortsatt träning hos deltagarna!
Inspiration fick deltagarna även av den hund som verkligen utmärkte sig under dagen, Jaktviljans Fenton (Totti), ägd och förd av Bert Andersson. Hunden jagade med stil och fart, hela tiden under stadga och stötte fyra fasaner under dagen. Som domare Olle sa ”Det krävs en hund med erfarenhet och en vilja att finna vilt”.

Av Catharina Lundberg