2012-05-19 Träning

Ulla-Lena och Olle Johannisson hade bjudit in Mark och Jemma Clifford (far och dotter) till Lysekil för att instruera oss i hur man tränar hund.
Jemma tog hand om en grupp med unghundar och Mark skulle hjälpa dem med de lite mer “erfarna” hundarna.
Vi fick alla med oss många bra tips hem.
Knut Framstad har gjort ett referat på Kennel Stramsides hemsida http://www.streamside.nu/springer.html där det även finns en hel del bilder.
Det finns även ett referat från Väla kursgård den 12-13 maj 2012 på länken ovan.
Tack för alla bidragen till Galleriet 🙂