Träningsjaktprov Skl

delareInbjudan träningsjaktprov – Skl i Strängnäs 23 september

Helgen den 22 – 23 september genomför SSRKs Spanieljaktkommitté o Utbildningskommitté en utbildningshelg för funktionärer vid spanieljaktprov samt en Kalibreringsutbildnings för jaktprovsdomare – spaniel.
JIS har då fått i uppdrag att anordna ett träningsjaktprov i Segrarklassnivå under söndagen den 23 september.
Plats: Strängnäs
Klass: Skl/parsläpp
Antal: Max 16 st
Domare: Deltagande domare under Kalibreringsutbildnings helgen
Anmälan till: Informationsansvarig JIS, ledamot1@jaktspaniels.org
Avgift: 600:- till JIS Bg 5906-8973 – ange vad inbet. gäller samt namn
Sista anmälan: 20/9
Frågor/information: Anna-Victoria, ledamot1@jaktspaniels.org, 0730-537498

delare