Resultat Hubertus SM och JiS KM 2018

delareResultat JiS KM 2018

2018
Domare Marcus Sjöborg och Olle Johannison

Resultat SM Hubertus 2018

1:a Tomas Johansson med Jägarfamiljens Priceless – Diva
2:a Bo Nilsson med Jaktviljans Gilda
3:a Pelle Brobäck med Stawaskogens Yoyo – Yoyo
4:a Pertti Heijari med Flaggbergets Zappa – Zappa

Resultat JiS KM 2018

Klubbmästare 2018

Tomas Johansson med Jägarfamiljens Priceless – Diva

delare