Träningsjaktprov

JiS ordnar ett träningsjaktprov i Varbergs-trakten!

Två fåglar ingår i priset, dock ingen garanti att det finns fågel!

Tid: Lördag 27 januari 2018
Kostnad: Med hund 700 kr, deltagare utan hund 100 kr
Antal: Med hund 8 st, utan hund 8 st
Lunch: Det kommer att finnas möjlighet att grilla, så ta med något att grilla ni som vill.
Anmälan senast 13 jan 2018: maila till Ekeklinten@telia.com, betala in till JiS bg konto 5906-8973, ange ditt namn och skriv Varberg. Anmälan är bindande. Om fler än 8 st hundar anmäls så lottas deltagarplatserna.

Välkommen att anmäla till ännu en trevlig, utvecklande
och lärorik aktivitet för JIS medlemmar