Resultat SM i Hubertus och JiS KM

delare

Hubertus

2017
Domare Ingmar Palmgren och Mona Stengård

Resultat SM Hubertus 2017
1  Morgan Hallgren Lily, Muldegardens Lily & Pelle Brobäck Yoyo, Stawaskogens Yoyo
3  Amir Zand Casper, Meryl Stoneman
4  Morgan Hallgren Bruno, Muldegardens Brun

Resultat JiS KM 2017

Klubbmästare 2017
Morgan Hallgren Lily, Muldegardens Lily & Pelle Brobäck Yoyo, Stawaskogens Yoyo

 

delare