JIS Träningsgrupp i Uppland på utflykt

Den 30 sept 2012

JIS Träningsgrupp i Uppland bildades våren 2012. Nästan varje vecka sedan dess har ett gäng spanielentusiaster träffats och tränat ihop. Sista söndagen i september var det upp till bevis vad träningen lett fram till. Då åkte gänget till Trystorp i Närke för att prova fältarbete på marker med fasan.

Hundarnas i början litet omogna sökarbete utvecklades snabbt till ett effektivt jaktsök när de väl fick
viltvittring i nosen. Det ledde till att alla hundar kunde stöta fasan under dagen och få stadgan prövad. Och roligt nog skötte alla hundar viltkontakten mycket bra, vilket inspirerar till fortsatt träning och kanske även jaktprov längre fram.

Upplandsgruppen30sept2012_web

Av Catharina Lundberg