Utbildning i Brittiska jaktprovsregler för spaniel

Lördagen den 17 juli anordnade JIS ett seminarium om de Brittiska Jaktprovsreglerna i Fjugesta utanför Örebro.

Bakgrunden till detta seminarium är att det sedan en tid tillbaka pågår en formaliserad

utbildning för jaktprovsdomare och jaktprovsdeltagare i Storbritannien. Utbildningen är auktoriserad av The Kennel Club och syftar till att skapa en större kunskap om de engelska jaktprovsreglerna och tillämpningarna av dessa.

Utbildningen bedrivs i seminarieform under 1 heldag och avslutas med prov.

Efter godkännande i provet erhåller deltagarna ett certifikat samt blir registrerade av The Kennel Club.

The Kennel Club har nyligen godkänt att denna utbildning får genomföras även i Sverige av auktoriserade Engelska instruktörer.

Denna utbildning initierades av Christian Dokken och genomfördes under ledning av William Megaughin och Aidan Patterson, båda från Nordirland.

Jaktprovsdomare hade företräde men även flera jaktprovsdeltagare var på plats.

Totalt deltog 16 personer.

Willie och Aidan gick igenom regelverket punkt för punkt och förklarade vad de innebar och hur de ska tillämpas. De gav även exempel på verkliga händelser som inträffat på brittiska prov och som de kunde relatera till punkterna i regelverket. Därigenom blev det hela väldigt lätt att förstå och sätta sig in i. Grundtesen i allt var att alltid ge hunden så bra förutsättningar som möjligt i alla situationer och att aldrig bedöma en situation som man inte själv sett med egna ögon.

Genomgångarna varvades med frågestunder där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor om de avsnitt som behandlats.

Dagen avslutades med ett prov som innehöll 40 frågor av varierande karaktär. Många av frågorna handlade om hur man som domare skulle bedöma och agera i olika situationer under ett jaktprov för att på ett korrekt sätt följa regelverket. Varje fråga hade fyra svarsalternativ.

För att bli godkänd krävdes att man svarat rätt på 35 av dessa frågor. Seminarieledarna själva får inte bedöma proven utan dessa skickas till The Kennel Club för utvärdering. Resultatet skickas sedan hem till varje provdeltagare.

Efter att examensprovet var avklarat väntade en härlig kväll med grillning och trevligt sällskap. JIS och alla deltagarna vill tacka Christian Dokken och hans sambo Solveig för allt jobb de lagt ner för att göra detta möjligt och för en som vanligt fantastisk gästfrihet.

fjugesta_juli10
Text: Petra Johansson Foto: Tomas Johansson