Rapport från JiS träningsdag i Halmstad 8 augusti 2009

Här kan ni se bilder som Christoffer Fykell tog under dagen

Den 8/8 på en av årets varmaste dagar genomförde JIS en träningsdag i Halmstad med William M som instruktör.

Vi var ett tiotal (15??) hundförare med hundar som samlades vid 9-tiden några mil utanför Halmstad.

Vår instruktör för dagen William M från Nord Irland gav oss en kort presentation och vad vi under förmiddagen skulle ägna oss åt.

William har dömt jaktprov i Sverige ett flertal gånger och är A-paneldomare i Irland.

Området som vi skulle pröva våra hundar på var i en liten sänka med lite rishögar utspridda, relativt tjockt gräs och i mitten ungefär hade ett staket rests upp. På ena kanten/höjden gavs publik och väntande hundförare bra möjlighet att se pågående hundar arbeta.Vi skulle börja med att gå två och två med William M. mellan hundförarna och en till person lite snett bakom som skulle kasta apporter.

Hundarna fick börja med ett spanielsök, under pågående arbete gav William instruktioner hur han ville att vi skulle gå med hundarna. Ett skott avlossades och dummie kastades för att se hur stadgan var. Apporterna kastades så att hundarna fick apportera kors om varandra, dvs en hund fick apportera den ”andres apport”.

Ett nyttigt och bra sätt att dels kolla hur stadgan var befäst och dels se hur hundarna reagerade med att apportera så tätt om varandra. Spanielsöket gick vidare, under tiden lades en dold apport bakom oss. Nu var meningen att vi skulle stanna våra hundar och skicka den ut till rätt område och där få den att söka och därefter apportera till hand. Därefter fick hundarna söka vidare en liten bit till innan de stoppades igen och en apport slängdes som en markering över staketet. Nu gällde det för oss hundförare att lyckas få våra hundar att hoppa över och inte springa runt staketet, vilket ju är det naturligaste och lättaste för en liten jaktspaniel…

Det blev ingen lätt prövning för någon av oss, varken hundar eller hundförare eftersom det var så väldigt varmt. Solen gassade obönhörligt på oss utan en tillstymmelse till moln eller en svalkande vindpust. Den lilla sänkan som hundarna prövades i var som en tryckkokare, luften var helt still och det var VARMT! Hundarna tog slut direkt, många av oss hundförarna kände nog inte riktigt igen sina hundars prestationer.

När alla hundar var klara blev det också dags för en välbehövlig lunchpaus. En sjö låg några minuter bort och vi var en strid ström som vandrade till vattnet för en välbehövlig vattning och nedkylning av hundarna.

Under lunchen gick lite diskussioner om förmiddagen. William M poängterade att ”detta är sämsta tänkbara förutsättningar för spanielträning” Vi varken kan eller bör begära att hundarna håller sin normala standard och kapacitet en dag som denna, det är helt enkelt för VARMT.

Planen var att ett WT skulle genomföras under eftermiddagen men det fick ändras till lite mer avancerade apporteringsövningar istället. Det gick helt enkelt inte pga värmen.

Än en gång var vi två och två. En apport slängdes som en synlig markering medans en dold apport lades i motsatt riktning ca 60m ut. Hundarna skulle skickas på den dolda först. Under tiden skulle den andra hunden sitta kvar och när den första kom tillbaks med apporten så skickades den andra på markeringen. Låter kanske lätt som en plätt men se det är och var det inte… Avslutningsvis skickades hundarna över staketet på en dold apport.

Puh… nu var inte bara hundarna slut även vi hundförare började bli lite överhettade och sega i huvudet. Så klokt nog beslöts det att avsluta träningsdagen. William poängterade ännu en gång att det är omöjligt för hundarna en dag som denna att hålla sin normala standard och att vi inte skall vara allt för besvikna över våra spaniels. Han berättade även att sedan han började komma till Sverige för ca 7 år sedan så har standarden på våra jaktspaniels ökat för varje år och att vi är på rätt väg med vår träning.

Tack alla som var inblandade i att genomföra denna nyttiga men svettiga träningsdag

/Malli med den ”lille svart vita”