Villkor för hänvisning av valpkull gällande cocker & springer

Gäller fr o m 2016-08-01

Uppfödare/uppfödarna ska inneha giltigt medlemskap i JIS

Tiken skall vara parad för att kullen skall läggas ut

Förutsättningen för att erhålla valphänvisning är att man som uppfödare är väl förtrogen med och följer gällande Djurskyddslagstiftning, SKK:s grundregler och hälsoprogram samt SKKs avelspolicy.

HÄLSOKRAV
gäller båda föräldrarna
– Känd officiell höftleds status
– Ögonlyst före parning (utförd av auktoriserad ögonveterinär). Intyg ej äldre än 2 år vid parning. Hund som lysts regelbundet behöver ej lysas om efter 7 års ålder.

FÖR ANMÄLAN – Kontakta JIS avels ansvarig Petra Johansson via mail avel@jaktspaniels.org eller tel 076-1060420

Följande uppgifter behövs:
Namn och registrerings nr på föräldrarna till kullen samt uppgifter på gällande hälsokrav
Frivilliga övriga hälsouppgifter såsom patella, armbågar, DNA test m m
Ev jaktliga meriter
Uppfödare med kontaktuppgifter
Födelsedatum alt beräknad födelse vecka