Villkor för hänvisning av valpkull gällande cocker & springer

Gäller fr o m 2020-01-01

Uppfödare/uppfödarna ska inneha giltigt medlemskap i JIS
Föräldradjur skall vara springer spaniel eller cocker av jakttyp
Tiken skall vara parad för att kullen skall läggas ut
Vi förmedlar inga kullar där en av föräldrarna har HD (C-E)
Minst en av föräldrarna ska ha som lägst en 1:a i Öppenklass på fältprov i Sverige
Uppfödaren ska ha fört hund till pris som lägst i Öppenklass

Förutsättningen för att erhålla valphänvisning är att man som uppfödare är väl förtrogen med och följer gällande Djurskyddslagstiftning, SKK:s grundregler och hälsoprogram samt SKKs avelspolicy.

HÄLSOKRAV
gäller båda föräldrarna
– Känd officiell höftleds status
– Om båda hundarna är SKK registrerade skall båda vara ögonlysta före parning (utförd av auktoriserad ögonveterinär). Intyg ej äldre än 2 år vid parning.
-Om en tik (som är registrerad och ögonlyst enligt SKK`s normer) paras med en hane utomlands räcker det med att tiken är ögonlyst
-Om tiken importeras parad från utlandet, s.k. livmodersimport, får kullen annonseras utan krav. Detta gäller endast en gång. Därefter måste tiken vara registrerad i SKK, HD-röntgad och ögonlyst för att kunna annonseras på JiS hemsida.
Hund som lysts regelbundet behöver ej lysas om efter 7 års ålder.

FÖR ANMÄLAN – Kontakta JIS avels ansvarig Yvonne Schwermer-Herngren via mail avel@jaktspaniels.org

Följande uppgifter behövs:
Namn och registrerings nr på föräldrarna till kullen samt uppgifter på gällande hälsokrav
Frivilliga övriga hälsouppgifter såsom patella, armbågar, DNA test m m
Ev jaktliga meriter
Uppfödare med kontaktuppgifter
Födelsedatum alt beräknad födelse vecka