Protokoll

 

delare

2019
Styrelseprotokoll 190109
Styrelseprotokoll 190213
Styrelseprotokoll 190305
Verksamhetsbeträttelse JiS_2018
Verksamhetsplan 2019
Dagordning_klubbmote_JiS_2019
Valberedn_2019
Årsmöte 2019
Konstituerande_Styrelseprotokoll_190330
Avelsdiskussioner_30 mars_2019
Styrelseprotokoll 190402
Styrelseprotokoll 190508

delare

2018
Styrelseprotokoll 20180110
Styrelseprotokoll 20180207
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
Årsmöte 2018
Konstituerande 180324
Styrelseprotokoll 180404
Styrelseprotokoll 180502
Styrelseprotokoll 180606
Styrelseprotokoll 180704
Styrelseprotokoll 180801
Styrelseprotokoll 181111

 

delare

2017
Styrelseprotokoll 20170117
JiS årsmöte 2017
Konstituerande170318

Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Styrelseprotokoll 20170301
Styrelseprotokoll 20170405
Styrelseprotokoll_170503
Styrelseprotokoll 20170607
Styrelseprotokoll 20170705
Styrelseprotokoll 20170802
Styrelseprotokoll 20170906

Styrelseprotokoll 20171004

Styrelseprotokoll 20171101
Styrelseprotokoll 20171129

delare

Windtalker_3

SE J(J)Ch Caper Cailie’s Wind Talker Foto: Knut Framstad

2016
Styrelseprotokoll 2016-02-10
JIS_årsmöte2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Styrelseprotokoll 2016-03-14
Styrelseprotokoll 2016-04-27
Styrelseprotokoll 2016-06-29
Styrelseprotokoll 20160831
Styrelseprotokoll 20160928
Styrelseprotokoll 20161109

delare

2015
Styrelseprotokoll 2015-02-04
Årsmötesprotokoll 2015
Verksamhetsberättelse 2014 o Plan 2015
Konstituerande 2015-03-28
Styrelseprotokoll 2015-04-14
Styrelseprotokoll 2015-06-03
Styrelseprotokoll 2015-08-12
Styrelseprotokoll 2015-09-02
Styrelseprotokoll 2015-09-30
Styrelseprotokoll 2015-12-02

delare

2014
Styrelseprotokoll 2014-02-06
Styrelseprotokoll 2014-03 -20
Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll 2014
Konstituerande 2014-03-29
Styrelseprotokoll 2014-05-07
Styrelseprotokoll 2014-08-06
Styrelseprotokoll 2014-09-25
Styrelseprotokoll 2014-12-03

delare

SmedmastarensRuffsa_StenChrisoffersson

Smedmastarens Ruffsa Foto: StenChrisoffersson

2013
Styrelseprotokoll 2013-02-07
Årsmötesprotokoll 2013
Konstituerande 2013-04-06
Styrelseprotokoll 2013-04-24
Styrelseprotokoll 2013-06-11
Styrelseprotokoll 2013-08-07
Styrelseprotokoll 2013-10-03
Styrelseprotokoll 2013-12-04

delare

2012
Styrelseprotokoll_120118
Årsmötesprotokoll 120324
Konstituerande_120324
Styrelseprotokoll_120405 >> Ej justerat
Styrelseprotokoll_120607
Styrelseprotokoll_120802
Styrelseprotokoll_121004
Styrelseprotokoll_121129

delare

Flisan

SJ(j)Ch Fågeljägarens Glada Foto: Nick Ridley

2011
Styrelseprotokoll_110130
Årsmötesprotokoll_110326
Konstituerande_110326
Styrelseprotokoll_110513
Styrelseprotokoll_110614
Styrelseprotokoll_110922
Styrelseprotokoll_111123

delare

2010
Styrelseprotokoll_100120
Styrelseprotokoll_100128
Styrelseprotokoll_100217
Årsmötesprotokoll_100327
Styrelseprotokoll_100405
Styrelseprotokoll_100603
Styrelseprotokoll_100716
Styrelseprotokoll_100929
Styrelseprotokoll_101205

delare

2009
Styrelseprotokoll_090201

MINOLTA DIGITAL CAMERA

SJ(j)Ch Smedmästarens Vessla Foto: Jörgen Sandberg

Styrelseprotokoll_090225
Årsmötesprotokoll 090328
Styrelseprotokoll_090427
Styrelseprotokoll_090524
Styrelseprotokoll_090705
Styrelseprotokoll_090819
Styrelseprotokoll_091018
Styrelseprotokoll_091126

delare

2008
Årsmötesprotokoll 080329
Styrelseprotokoll 080416
Styrelseprotokoll 080427
Styrelseprotokoll 080601
Styrelseprotokoll 080629
Styrelseprotokoll 080806
Styrelseprotokoll 080910
Styrelseprotokoll 081019
Styrelseprotokoll 081117
Styrelseprotokoll 081217