Protokoll

delare

2018
Styrelseprotokoll 20180110
Styrelseprotokoll 20180207
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018

 

delare

2017
Styrelseprotokoll 20170117
JiS årsmöte 2017
Konstituerande170318

Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Styrelseprotokoll 20170301
Styrelseprotokoll 20170405
Styrelseprotokoll_170503
Styrelseprotokoll 20170607
Styrelseprotokoll 20170705
Styrelseprotokoll 20170802
Styrelseprotokoll 20170906

Styrelseprotokoll 20171004

Styrelseprotokoll 20171101
Styrelseprotokoll 20171129

delare

Windtalker_3

SE J(J)Ch Caper Cailie’s Wind Talker Foto: Knut Framstad

2016
Styrelseprotokoll 2016-02-10
JIS_årsmöte2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Styrelseprotokoll 2016-03-14
Styrelseprotokoll 2016-04-27
Styrelseprotokoll 2016-06-29
Styrelseprotokoll 20160831
Styrelseprotokoll 20160928
Styrelseprotokoll 20161109

delare

2015
Styrelseprotokoll 2015-02-04
Årsmötesprotokoll 2015
Verksamhetsberättelse 2014 o Plan 2015
Konstituerande 2015-03-28
Styrelseprotokoll 2015-04-14
Styrelseprotokoll 2015-06-03
Styrelseprotokoll 2015-08-12
Styrelseprotokoll 2015-09-02
Styrelseprotokoll 2015-09-30
Styrelseprotokoll 2015-12-02

delare

2014
Styrelseprotokoll 2014-02-06
Styrelseprotokoll 2014-03 -20
Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll 2014
Konstituerande 2014-03-29
Styrelseprotokoll 2014-05-07
Styrelseprotokoll 2014-08-06
Styrelseprotokoll 2014-09-25
Styrelseprotokoll 2014-12-03

delare

SmedmastarensRuffsa_StenChrisoffersson

Smedmastarens Ruffsa Foto: StenChrisoffersson

2013
Styrelseprotokoll 2013-02-07
Årsmötesprotokoll 2013
Konstituerande 2013-04-06
Styrelseprotokoll 2013-04-24
Styrelseprotokoll 2013-06-11
Styrelseprotokoll 2013-08-07
Styrelseprotokoll 2013-10-03
Styrelseprotokoll 2013-12-04

delare

2012
Styrelseprotokoll_120118
Årsmötesprotokoll 120324
Konstituerande_120324
Styrelseprotokoll_120405 >> Ej justerat
Styrelseprotokoll_120607
Styrelseprotokoll_120802
Styrelseprotokoll_121004
Styrelseprotokoll_121129

delare

Flisan

SJ(j)Ch Fågeljägarens Glada Foto: Nick Ridley

2011
Styrelseprotokoll_110130
Årsmötesprotokoll_110326
Konstituerande_110326
Styrelseprotokoll_110513
Styrelseprotokoll_110614
Styrelseprotokoll_110922
Styrelseprotokoll_111123

delare

2010
Styrelseprotokoll_100120
Styrelseprotokoll_100128
Styrelseprotokoll_100217
Årsmötesprotokoll_100327
Styrelseprotokoll_100405
Styrelseprotokoll_100603
Styrelseprotokoll_100716
Styrelseprotokoll_100929
Styrelseprotokoll_101205

delare

2009
Styrelseprotokoll_090201

MINOLTA DIGITAL CAMERA

SJ(j)Ch Smedmästarens Vessla Foto: Jörgen Sandberg

Styrelseprotokoll_090225
Årsmötesprotokoll 090328
Styrelseprotokoll_090427
Styrelseprotokoll_090524
Styrelseprotokoll_090705
Styrelseprotokoll_090819
Styrelseprotokoll_091018
Styrelseprotokoll_091126

delare

2008
Årsmötesprotokoll 080329
Styrelseprotokoll 080416
Styrelseprotokoll 080427
Styrelseprotokoll 080601
Styrelseprotokoll 080629
Styrelseprotokoll 080806
Styrelseprotokoll 080910
Styrelseprotokoll 081019
Styrelseprotokoll 081117
Styrelseprotokoll 081217