Protokoll

delare

JiS har beslutat att följa SKK´s praxis angående protokoll, vilket innebär att vi inte lägger ut protokollen här på hemsidan längre. Ni medlemmar ska även i fortsättningen ha möjlighet att läsa protokollen. Vi ber er därför att kontakta klubbens sekreterare sekreterare@jaktspaniels.org och be om protokollet du vill läsa. Hon postar det mot en avgift på 25 kr  som du kan swisha till klubben.  Swish 1234502985

Från SKK:

Ny praxis för tillhandahållande av protokoll 
Föreningskommittén beslutade vid sitt sammanträde den 28 mars om en förändring av tidigare SKK-praxis rörande tillgängliggörande av protokoll. 
Kommittén avråder SKKs medlemsklubbar från att publicera protokoll från styrelsemöten öppet på klubbens hemsida. 
Vidare beslutade Föreningskommittén att SKKs klubbar inte är skyldiga att tillhandahålla digitala protokollskopior till sina medlemmar om man istället kan erbjuda medlemmarna en rapport från varje styrelsemöte. Möjligheten att ta del av protokoll i form av papperskopior finns kvar såväl som klubbarnas rätt att ta ut en avgift för att tillhandahålla dessa.

delare