Avel & Hälsa

Avel och Uppfödning
SKK’s (Svenska Kennelklubben) Grundregler ska alltid följas, i Grudreglerna kan du läsa vad som gäller för dig som hundägare eller för dig som uppfödare.

I SKK’s Registreringsregler kan du läsa vad kravet är för att registrera en kull, bestämmelserna är uppdelade på Grupper, spaniels tillhör grupp 8.

delare
Hälsa – Avelsarbete
En av klubbens viktigaste verksamheter är att arbeta med alla avelsfrågor som rör rasvarianterna jaktspringer och jaktcocker. Ansvarig i styrelsen är Petra Johansson.

Även om många anser jaktspaniels vara friska och sunda finns lite material dokumenterat som grund för denna åsikt. En viktig uppgift är att samla och dokumentera tidigare uppgifter som finns om jaktspaniels hälsa. Denna uppgift följs av att dokumentera det aktuella hälsoläget.

Svenska Kennelklubben har ålagt alla rasklubbar att ta fram en strategi för rasspecifika frågor ett s k RAS-dokument. I samarbete med rasklubbarna för springer– och cockerspaniel har JiS tagit fram underlag för båda rasvarianterna så de kan ingå i den officiella RAS-dokumentationen.

Här är underlaget för RAS-dokument Jaktspringerspaniel som har gått till SSRK HS för godkännande.

Jaktspaniels är små raser populationsmässigt, detta måste man ta hänsyn till i avelsarbetet.

Information om Led och Ögonsjukdomar

Info om svansproblem
Under perioden januari-mars 2016 genomför JIS i samarbete med SLU en enkät

Syftet med denna enkät är att undersöka i vilken omfattning vi har svansproblem på arbetande spaniels. JIS vill ha ett mätbart underlag för att kunna föra frågan vidare till berörda instanser vad gäller kupering resp. amputering av arbetande hundar.
Därför är det viktigt att så många som möjligt deltar för att kunna belysa det som vi upplever är ett onödigt lidande för många hundar. Tack på förhand för Er medverkan! Enkäten hittar ni här.